مهندس آذری جهرمی در دو توئیت نوشت:

مهلت دو هفته‌ای برای بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی تمام شد. توجیهات مدیران شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، قابل قبول نیست. باید بیشتر تلاش کنند، هنوز با مطلوب فاصله معناداری دارند. چون خودشان جدی وارد گود اصلاح روالها شدند، ما هم در وزارت ارتباطات کمکشان می‌کنیم.

وقتی در سال گذشته، ۴۸۰ میلیون تماس تنها با مراکز تماس یک شرکت برقرار شده است، این یعنی اولا کیفیت سرویس آن شرکت مطلوب نیست، دوم راهکارهای خدمات پشتیبانی استاندارد نیست، بگذریم که در برخی شرکتها یک‌سوم حقوق پرسنل پایمال شده. حرکت شروع شده، باید جدی‌تر ادامه یابد.

 

مرجع خبر: نت استاک