اجرای پروژه ی مرکز تلفن بیمارستان سراب 

پروژه مرکز تلفن 600 شماره بیمارستان سراب دانشگاه علوم پزشکی سراب می­باشد طی عملیات اجرایی انجام شده در ماه جاری توسط شرکت تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا به بهره ­برداری رسید. در راه کارهای پیشنهادی شرکت دلتا مرکز تلفن قدیمی حذف و گوشی­های تلفن آنالوگ برای جلوگیری از هزینه­های بیشتر حفظ گردید. خطوط تلفن شهری این مرکز به گیتوی­های تولیدی شرکت دلتا متصل گردید. هم اکنون این دانشگاه و تمامی بخش­های بیمارستان سراب از تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت استفاده می­نمایند.

مرجع خبر: نت استاک