گزارش تصویری پارس سیستم دلتا در نمایشگاه الکامپ:

مرجع خبر : نت استاک