انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS با برند NEW ROCK به معنای ایجاد ارتباط و اتصال بین یک گیت وی FXO (Foreign Exchange Office) و یک گیت وی FXS (Foreign Exchange Station) است. گیت وی FXO به شما امکان می‌دهد تا تلفن خارجی را به شبکه VoIP (صوت اینترنتی) متصل کنید و از این طریق تماس‌های خارجی را انجام دهید. از سوی دیگر، گیت وی FXS به شما امکان می‌دهد تا تلفن های معمولی یا دستگاه‌های فکس را به شبکه VoIP متصل کنید و از این طریق تماس‌ها را انجام دهید.

مطالعه نماید: مرکز تلفن

 

انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS با برند NEW ROCK به صورت زیر انجام می‌شود:

• ابتدا، گیت وی FXO را به خط تلفن خارجی متصل کنید.
• سپس، گیت وی FXS را به تلفن داخلی یا دستگاه فکس متصل کنید.
• بعد از اتصال هر دو گیت وی به شبکه اینترنت، تنظیمات مربوط به شماره تلفن و سیستم تلفنی را در هر گیت وی تنظیم کنید.
• سپس با استفاده از نرم افزار مدیریت گیت وی، تنظیمات انتقال خط را انجام دهید تا تماس‌های ورودی از خط FXO به خط FXS انتقال یابد.
سناریو به این صورت است که دو عدد  گیت وی (FXO4 (Gateway و FXS4 با برند New Rock در یک بستر شبکه قرار داده شده است. حال قرار است چهار داخلی آنالوگ موجود بر روی گیت وی FXS4 بتوانند خطوط شهری موجود بر روی گیت وی FXO4 را آزاد کنند. حال در ادامه به نحوه انجام تنظیمات می پردازیم.

 

گیت وی FXS4

– IP Address مربوط به FXS را در Web Browser خود وارد کرده تا به این گیت وی متصل شوید.

نکته :
IP Address گیت وی های New Rock در مدل های HX4 و MX8 به صورت پیش فرض 192.168.2.218 و Password نیز همان مدل دستگاه موردنظر می باشد.
– بعد از اتصال به گیت وی، صفحه زیر باز خواهد شد. در قسمت Basic و tab مربوط به Network  قادر هستید IP Address مربوط به این دستگاه را تغییر دهید.

pic-1

 بهتر است IP address assignment را در حالت Fixed قرار دهید تا این دستگاه یک Static IP address داشته باشد.
– حال وارد Tab مربوط به SIP شوید.

pic-2

در این قسمت می بایست IP Address مربوط به گیت وی FXO که در طرف دیگر قرار خواهد گرفت، را وارد کنید. همچنین Authentication mode را در حالت Register by line قرار داده و یک Username و Password برای آن تعیین کنید. بعد از انجام تنظیمات بر روی Submit کلیک کنید.
– بر روی قسمت Line کلیک کنید.

pic-3

 

در قسمت FXS phone Number شماره داخلی های آنالوگ مورد نظر خود را وارد کرده و در انتها Submit کنید.
– وارد tab مربوط به Feature شوید.

pic-4

در این قسمت هر بار Line ID را بر روی یکی از پورت های FXS قرار دهید و تنظیمات زیر را بر روی آن انجام دهید.
۱)  Phone number: شماره ای که در این قسمت وارد می کنید می بایست با شماره ای که در tab قبلی (FXS phone number) در قسمت ID وارد کرده اید، یکی باشد.

۲)  تیک مربوط به Registration را نیز بردارید.

۳)  Hot line را نیز Disable و در انتها Submit کنید.
– وارد قسمت Routing شوید.

pic-5

در tab مربوط به Digit map فقط کافیست x.T را وارد کرده و در انتها Submit کنید.
– حال وارد tab مربوط به Routing table شوید.

pic-6

۱) در این قسمت Route های به شکل FXS 4x ROUTE IP 192.168.5.129:5060 به این معنا هستند که: اگر از داخلی های آنالوگ کد ۴ یا ۵ یا ۶ و یا ۷ به همراه شماره مورد نظر گرفته شد، این شماره به سمت گیت وی FXO با IP Address: 192.168.5.129 انتقال یابد. این کار زمانی استفاده می گردد که فرد بخواهد هر بار از یک پورت FXO مشخص برای تماس خروجی استفاده کند.

۲) برای اینکه داخلی های آنالوگ موجود بر روی گیت وی FXS نیز بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند، دو Route آخر نیز نوشته شده است.

 

گیت وی FXO4

– IP Address مربوط به FXO را در Web Browser خود وارد کرده تا به این گیت وی متصل شوید.
– بعد از اتصال به گیت وی، صفحه زیر باز خواهد شد. در قسمت Basic و tab مربوط به Network قادر هستید IP Address مربوط به این دستگاه را تغییر دهید.


pic-7 

بهتر است IP address assignment را در حالت Fixed قرار دهید تا این دستگاه یک Static IP address داشته باشد.
– حال وارد Tab مربوط به SIP شوید.

pic-8

در این قسمت می بایست IP Address مربوط به گیت وی FXS که در طرف دیگر قرار خواهد گرفت، را وارد کنید. همچنین Authentication mode را در حالت Register by gateway قرار داده و یک Username و Password برای آن تعیین کنید. بعد از انجام تنظیمات بر روی Submit کلیک کنید.
– بر روی قسمت Line کلیک کنید.


pic-9

در قسمت FXO phone Number می توانید به هر یک از پورت های FXO جهت جداسازی خطوط، یک ID اختصاص داده و در انتها Submit کنید.
– وارد tab مربوط به Trunk شوید.

pic-10

در این قسمت هر بار Trunk ID را بر روی یکی از پورت های FXO قرار دهید و تنظیمات زیر را بر روی آن انجام دهید.
۱)  Phone number: شماره ای که در این قسمت وارد می کنید می بایست با شماره ای که در tab قبلی (FXO phone number) در قسمت ID وارد کرده اید، یکی باشد.
۲)  Inbound handle: را در حالت Binding قرار دهید.
۳)  Binding Number: این قسمت را در هر بار تغییر شماره پورت FXO، بر روی همان داخلی قرار دهید که می خواهید تماس ورودی به محض ورود به گیت وی، به همان داخلی وارد شود.
و در انتها Submit کنید.
– وارد قسمت Routing شوید.


pic-11

در tab مربوط به Digit map فقط کافیست x.T را وارد کرده و در انتها Submit کنید.
– حال وارد tab مربوط به Routing table شوید.

pic-12

در این قسمت Route های به شکل IP 4x Remove 1 و سپس IP 4x ROUTE FXO 1 به این معنا هستند که: اگر از سمت گیت وی FXS کد ۴ یا ۵ یا ۶ و یا ۷ و در ادامه شماره مورد نظر به سمت گیت وی FXO آمد، گیت وی FXO موظف است اولین رقم را برداشته و مابقی ارقام را متناسب با کدشان از طریق پورت FXO مربوطه به بیرون منتقل کند.

 

مراحل انتقال خط میان دو گیتوی

مراحل انتقال خط میان دو گیت وی (Gateway) به صورت کلی به اتصال و تنظیمات مربوط به هر دو گیت وی و همچنین تنظیمات شبکه و سیستم تلفنی مرتبط است. البته، هر گیت وی ممکن است دارای رابط‌ها و تنظیمات متفاوتی باشد اما مراحل کلی می‌توانند به صورت زیر باشند:

1. اتصال گیت وی FXO به خط تلفن خارجی: ابتدا گیت وی FXO را به خط تلفن خارجی متصل کنید. این اتصال ممکن است از طریق یک کابل تلفن یا اتصال به یک سیستم تلفنی خارجی باشد.

2. اتصال گیت وی FXS به دستگاه تلفن یا فکس: سپس گیت وی FXS را به تلفن داخلی یا دستگاه فکس متصل کنید. این اتصال نیز ممکن است از طریق کابل تلفنی یا اتصال به یک سیستم تلفنی داخلی صورت گیرد.

3.  تنظیمات شبکه: اطمینان حاصل کنید که هر دو گیت وی به شبکه اینترنت متصل شده و IP آن‌ها تنظیم شده است.

4. تنظیمات گیت وی: با استفاده از رابط کاربری گیت وی تنظیمات مربوط به شماره تلفن و سیستم تلفنی را در هر گیت وی تنظیم کنید.

5. تنظیمات انتقال خط: با استفاده از نرم افزار مدیریت گیت وی، تنظیمات انتقال خط را انجام دهید تا تماس‌های ورودی از خط FXO به خط FXS منتقل شود.

بیشتر بخوانید: مرکز تلفن

 

کانفیگ گیت وی نیوراک

کانفیگ گیت وی (Gateway) به معنای تنظیمات و پیکربندی گیت وی است تا امکان اتصال و استفاده از آن به درستی فراهم شود. برای گیت وی برند نیوراک، کانفیگ به مجموعه‌ای از تنظیمات مربوط به شبکه، رابط‌ها، پروتکل‌ها و سرویس‌های مرتبط با VoIP می‌پردازد.

تنظیمات کانفیگ گیت وی نیوراک شامل موارد زیر است:

تنظیمات شبکه: شامل تنظیماتIP ،DNS ،DHCP و دیگر تنظیمات مربوط به اتصال به شبکه اینترنت است.

تنظیمات رابط‌ها: شامل تنظیمات مربوط به رابط‌های تلفنی مانند FXO و FXS است.

تنظیمات پروتکل‌ها: شامل تنظیمات مربوط به پروتکل‌های VoIP مانند SIP و RTP است.

تنظیمات سرویس‌ها: شامل تنظیمات مربوط به سرویس‌های مختلفی که گیت وی قرار است ارائه دهد، مانند امکان اتصال به شبکه PSTN یا ارائه سرویس‌های VoIP داخلی است.

تنظیمات کانفیگ گیت وی نیوراک باید بر اساس نیازهای شما و محیط شبکه شما تنظیم شود تا امکان استفاده بهینه از گیت وی و امکان ارائه خدمات VoIP را فراهم کند.

 

تنظیمات گیت وی fxo

گیت وی FXO (Foreign Exchange Office) یک واحد تجهیزاتی است که به شما امکان می‌دهد تا تلفن‌های آنالوگی خود را به شبکه VoIP متصل کنید. تنظیمات گیت وی FXO به مجموعه‌ای از پیکربندی‌ها گفته می‌شود که برای اتصال گیت وی به شبکه PSTN (شبکه تلفن عمومی) و تنظیمات مرتبط با ارتباط بین گیت وی و تلفن‌های آنالوگی استفاده می‌شود. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

تنظیماتSIP : تنظیمات مربوط به پروتکل SIP که برای ارتباط با سرور VoIP استفاده می‌شود.

تنظیمات FXO: شامل تنظیمات مربوط به خطوط تلفن PSTN که به گیت وی متصل می‌شوند، مانند تنظیمات Caller ID، تنظیمات نورمالایزر (انطباق سیگنال)، تنظیمات تماس‌های ورودی و خروجی و غیره.

تنظیمات تبدیل شماره: در بعضی موارد نیاز است که شماره‌های ورودی از خط PSTN به شماره‌های داخلی VoIP تبدیل شوند. تنظیمات مربوط به این تبدیل شماره نیز باید در گیت وی FXO پیکربندی شود.

 

سخن پایانی

انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS با برند NEW ROCK به شما امکان می‌دهد تا خطوط تلفن PSTN را به شبکه VoIP متصل کنید و از آنها به عنوان خطوط VoIP استفاده کنید. با استفاده از گیت وی FXO و FXS این برند، شما می‌توانید از تمامی امکانات VoIP بهره ببرید و همچنین ارتباط بین تلفن‌های آنالوگی و تلفن‌های IP را فراهم کنید.

 

سوالات متداول


1. چگونه می‌توانیم یک خط تلفن PSTN را از طریق گیت وی FXO به گیت وی FXS انتقال دهیم؟ 
برای انتقال خط تلفن PSTN از گیت وی FXO به گیت وی FXS، باید خط PSTN را به گیت وی FXO وصل کرده و سپس گیت وی FXO را به شبکه VoIP متصل کنید. سپس با تنظیمات مناسب، می‌توانید از خط PSTN به عنوان یک خط VoIP در گیت وی FXS استفاده کنید.


2. آیا می‌توانیم از گیت وی FXO و FXS برای انتقال تماس‌ها بین خطوط PSTN و دستگاه‌های VoIP استفاده کنیم؟ 
بله، با استفاده از گیت وی FXO و FXS می‌توانید از خطوط PSTN به عنوان خطوط VoIP استفاده کنید و ارتباط بین تلفن‌های آنالوگی و تلفن‌های IP را فراهم کنید.

3. چه تنظیماتی برای انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS با برند NEW ROCK نیاز است؟ 
تنظیمات برای انتقال خط میان دو گیت وی FXO و FXS شامل تنظیمات شبکه، تنظیمات SIP، تنظیمات FXO و تنظیمات تبدیل شماره می‌شود. این تنظیمات باید به گونه‌ای انجام شود که امکان ارتباط بین خطوط PSTN و دستگاه‌های VoIP فراهم شود.
 

مرجع مقاله : نت استاک