نام گذاری سوئیچ این امکان را به ایجاد میکند که در شبکه های بزرگ LAN Switch به راحتی بتوان با سوئیچ مورد نظر ارتباط برقرار کرد و درصد اشتباه در یافتن سوئیچ کاهش یابد.

به منظور تغییر نام سوئیچ باید وارد مود سوم بشویم و از کامند های زیر استفاده کنیم:

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#hostname PsDelta

حذف نام سوئیچ:

Switch(config)#no hostname                     

 

مرجع : نت استاک