طبق بررسی های انجام شده با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شد که به طور میانگین هر ماه حدود ۷۰۰ دستگاه برای سوئیچ های سری 2960 سیسکو درخواست ثبت سفارش واردات وجود دارد.

همانطوری‌که در رویداد دستاوردهای بومی سازی شبکه ملی اطلاعات (۳ و ۴ اسفندماه) و نمایشگاه تلکام ۹۹ (۵ تا ۸ اسفندماه) مشاهده شد، ساخت مشابه این نوع سوئیچ توسط چند شرکت داخلی آغاز شده است، ولی لازم است ظرفیت تولید افزایش یابد.

برای مدیریت بهتر روی واردات این محصول لازم است یک برنامه عملیاتی شامل ظرفیت ماهانه تولید برای سال ۱۴۰۰ تهیه و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

از شرکت‌های محترم فعال در این حوزه درخواست می شود برنامه خود را به تفکیک ماه‌های فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۰ حداکثر تا ۲۰ اسفندماه به سندیکای صنعت مخابرات ایران به آدرس ایمیل telecom.syndicate@gmail.com اعلام کنند.