در طی این نشست ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات از موضوعات نگران کننده صادر کنندگان حوزه های مختلف از جمله ICT است که تحقق این قبیل ریسک ها  موجب عدم وصول وجه کالاهای مرتبط و خدمات صادره از سوی آنهاست از پیشامدهای عدم وصول به موقع و یا نادیده گرفتن تعهدات از خریداران خارجی و از بین رفتن سرمایه صادر کننده میتوان اشاره کرد.

البته این جلسه که همزمان با تشکیل کمیسیون صادراتی اتحادیه صنعت مخابرات ایران بود اعضای کمیسیون و دبیران با انتخاب رای گیری اعضای اتحادیه مشخص شدند  بررسی حضور در خصوص نمایشگاه اربیل عراق و برنامه های پیش بینی شده جهت حضور در نمایشگاه افغانستان پرداخته شده است.

در این نشست به تشریح حمایت هایی از سمت صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات و صدور انواع ضمانتنامه های اعتباری به همراه تامین منابع مالی توسط مدیران مربوطه پرداخته شدیکی از مواردی که مدیران صندوق بر آن تأکید داشتند موضوع مربوط به اعتبار سنجی خریداران خارجی بود.

در خصوص ارائه خدمات پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران،ارزیابی دقیق وضعیت اعتباری خریداران می باشد که با برقراری ارتباط با موسسات اعتبارسنجی خارجی در سطح بین المللی امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران خارجی را فراهم نموده و با تحلیل گزارشات اعتباری واصله اقدام به تعیین سقف اعتباری خریداران بر حسب نیاز صادرکنندگان متقاضی نماید.که این فرآیند با بررسی توانایی بازپرداخت بدهی خریداران خارجی در طی مرحله صدور انواع بیمه نامه های کوتاه مدت (خاص،خرید،دین،و کل گردش حساب)می باشد که این مراحل در اداره اعتبار سنجی خارجی صورت می پذیرد.

 

از دیگر موارد ذکر شده در این نشست می توان به بیمه نامه خاص صادرات اشاره کرد. برای دسته ای از صادرکنندگان که مایل به ارسال محموله ای خاص برای خریداری مشخص اند در مقابل مشکل عدم دریافت وجه کالای صادراتی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری کشور مقصد،بیمه نمایند.صدور این بیمه نامه نیازمند دریافت اطلاعات کافی از خریدار خارجی ، بانک خریدار و قرارداد و اعتبار اسنادی است و مبلغ حق بیمه نیز با توجه به شرایط سیاسی و تجاری کشور خریدار، نحوه پرداخت ، شرایط اعتبار و تاریخ سر رسید دریافت وجه محاسبه میگردد.

اعضای منتخب کمیسیون صادرات اتحادیه :

علیرضا منافی (شرکت نامدار)

سیروس رضایی(شرکت پارس سیستم دلتا)

آبتین منصوری(شرکت ریزیکو)

عباس ریاضی (شرکت صنعت ارتباط پیشرو)

ورضا طالبی (شرکت نقش اول کیفیت) 

منبع خبر : نت استاک