در اواسط دهه 80 و آغاز ظهور شرکت های مخابراتی در ایران گروه ما پایه گذاری گردید، تاسیس این گروه در سال 85 برگرفته از درک نیاز کشور به خدمات نوین حوزه فناوری اطلاعات بود و توانست با بهره گیری از نیروی متخصص داخلی و همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی در تامین و تجهیز سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی کشور گامی موثر بردارد.
شرکت اتصال صوت از دیگر زیر مجموعه های گروه دلتا اقدام به گردآوری دانش در حوزه سیستم های صوتی هوشمند و سیستم های پیجینگ نسل جدید نمود. نگاه به آینده ای روشن برای عبور از تحریم های خارجی و کمک به صنعت داخلی بر آن شد تا در فرصتی کوتاه با انجام صدها پروژه در این حوزه به یکی از برند های نوظهور تبدیل شود. برندی که شعار آن رضایت کامل مشتریان بوده و خواهد ماند.
درحال حاضر گروه دلتا متشکل از فروشگاه های نت استاک ، سیسکو سلر و شرکت های تولیدی و صنعتی پارس سیستم دلتا و اتصال صوت می باشد. 
چشم انداز: