تنظیم زمان و تاریخ مرکز تلفن دلتا (IP-PBX)

برای تنظیمات این بخش از منوی اصلی بخش مدیریتی Management وارد زیر منوی Date and Time شده و تغییرات لازم را اعمال کنید. با استفاده از این منوی مدیریتی، زمان و تاریخ کل سیستم تعریف و مشخص می‌شود.

Management/Date and Time

  1. Date: تاریخ سیستم را تعریف می‌کند.
  2. Time: زمان سیستم را مشخص می‌کند.
  3. در صورت داشتن Time Server محلی یا خارجی آن را در قسمت‌های ذیل وارد کنید:
    • Local Time Server: سیستم خودش نقش NTP Server را ایفا می‌کند.
    • External Time Server: سیستم زمان را از یک NTP Server خارجی می‌گیرد.
  4. دکمه Submit را فشار دهید.
  5. Save Configuration را انجام دهید.

 

مرجع مقالات : نت استاک