ضبط مکالمات در مرکز تلفن
 
دلایل استفاده از سرویس ضبط مکالمات در مرکز تلفن چیست ؟
 
دلیل اصلی استفاده از ضبط مکالمات در مرکز تلفن ، بهبود ارائه سرویس و جلب رضایت مشتریان و یا ارباب رجوع می باشد. 
 
5 دلیل اصلی استفاده از سیستم ضبط مکالمات در سانترال های ویپ:
 
1. اطمینان از برخورد صحیح کارمندان با مخاطبین 
2. ارزیابی عملکرد کارمندان در پاسخگویی به مشتریان 
3. کاهش اختلافات به وجود آمده در ارتباط با تماس های مخاطبین و کارمندان 
4. دریافت اطلاعات بیشتر از نیاز های مشتریان 
5. اطمینان دادن به مشتری برای دریافت اطلاعات صحیح و یا پاسخگویی مناسب کارمندان